Lägenheten ämna städas noggrant före du flyttar. Försåvitt slutstädningen skulle bestå bristfälligt utförd kan du debiteras städavgift.Vi inneha samlat allihopa våra bästa vink stäv hur du som hyresgäst kan lagra på miljön genom smarta val här på vår webbplats.Ingen frånsett tjänstemännen själva vet hur bedömningarna görs.… Read More


Det är betydelsefullt att allting skall kännas tryggt stäv dig samt att personkemin stämmer. Alla vår personal bbefinner sig legitimation samt kan legitimera sig förut närstående samt anhöriga. Uppdragets Spännvidd och längd Monsterämmer ni. Det sluta minimikrav på uppdragets Sträcka är 1 timme/stig. Läs mer Ifall praktiska grejer a… Read More


En enastående vink är att lägga aluminiumfolie i botten på grillen. Nbefinner sig glöden är släckt kan du böja tillsammans folien till En paket samt bevilja det stå ute mot Efterträdande dag.Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen efter saken där dag hyresavtalet upphör att gälla. Om det är ett lördag, söndag alternativt helgdag k… Read More


Försåvitt hyresgästen ej betalar sin hyra i tid promenerar ärendet mot Intrum Justitia som skickar ut inkassokrav. Försåvitt hyresgästen även fast inkassokravet icke betalar skickas ärendet fortsättningsvis åt Kronofogden förut avhysning.Vi har samlat samtliga våra bästa råd stäv hur du såsom hyresgäst kan tillvarata på ett klima… Read More


Det är relevant att ljuda luften inom din lägenhet cirkulera! Följaktligen tvingas ventiler inom din lägenhet existera öppna. Annars kan det uppstå otrevlig lukt och värmen sprids knas.Betydelsefull att påpeka är också att andrahandshyresgästen inte äger en riktigt att vid hyrestidens utgång överta hyreskontraktet pro lägenheten.Auto… Read More